• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

W jakim stopniu audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej może pomóc w zaoszczędzeniu energii

W jakim stopniu audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej może pomóc w zaoszczędzeniu energii

Opublikowany w Budowa elektrowni fotowoltaicznej, Ciekawostki, Energia słoneczna i otagowany jako

Audyt energetyczny

Domowe instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością. Dzięki postępowi technologicznemu, skutkującemu nie tylko coraz wyższą wydajnością modułów PV oraz spadkiem ich cen ale również istniejącym możliwościom uzyskania od państwa lub gminy wsparcia finansowego na przeprowadzenie takiej inwestycji, fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalnym przedsięwzięciem. Opłacalnym nie tylko dla właściciela instalacji, ale i społeczeństwa, bo dzięki „zielonej energii” mniej ucierpi środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Prąd wytworzony przez instalację fotowoltaiczną jest w stanie w znacznym stopniu pokryć zapotrzebowanie energetyczne budynku, zmniejszając tym samym rachunki za prąd. Nie jest to jednak opcja pozbawiona pułapek. Decydując się na taką inwestycję musimy mieć gwarancję, że będzie ona opłacalna. Sama instalacja paneli to duży wydatek, o którego zasadności decyduje okres po jakim zaoszczędzone dzięki zastosowaniu fotowoltaiki pieniądze zrównoważą początkowe nakłady.

Okres zwrotu z inwestycji

Okres zwrotu takiej inwestycji może wahać się od kilku do nawet kilkunastu lat, co oznacza że przed jej podjęciem konieczne jest dokładne określenie jej potencjalnej efektywności, przekładającej się bezpośrednio na jej ekonomiczną opłacalność.

Głównym czynnikiem decydującym o średniej ilości energii możliwej do pozyskania z instalacji fotowoltaicznej jest oczywiście stopień nasłonecznienia danej lokalizacji oraz całkowita powierzchnia zainstalowanych modułów PV, uzależniona od fizycznej powierzchni dachu lub działki. Są to zatem czynniki, nad którymi inwestor ma ograniczoną kontrolę. Jednak mimo tego, opłacalność inwestycji w fotowoltaikę może wahać się drastycznie w zależności od tego, jak efektywnie będzie wykorzystywana pozyskana z niej energia. Racjonalizacja zużycia energii jest możliwa dzięki przeprowadzaniu tzw. audytów energetycznych.

Obowiązuje tu prosta zasada: im mniej energii zużywa dom, tym większa część tego zużycia może zostać pokryta przez instalację fotowoltaiczną, co bezpośrednio przekłada się na jej opłacalność i pozwala znacznie skrócić okres zwrotu z inwestycji. Audyty energetyczne pozwalają określić całkowite zużycie energii oraz przeanalizować sposób, w jaki jest wykorzystywana.

Prosty audyt energetyczny

Prosty audyt energetyczny możemy przeprowadzić samodzielnie, korzystając z urządzeń mierzących zużycie prądu przez poszczególne odbiorniki, co pozwala zidentyfikować urządzenia mające największy wpływ na wysokość rachunku za prąd. Przeprowadzenie takiej procedury nierzadko pozwala na poczynienie sporych oszczędności, nie może ona jednak zastąpić kompleksowego audytu energetycznego przeprowadzonego przez wyspecjalizowaną i uprawnioną do tego firmę.

Profesjonalny audyt energetyczny

W ramach profesjonalnego audytu energetycznego przeprowadzana jest kompleksowa ocena sposobów wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w budynku. Ocenie poddawana jest sprawność instalacji elektrycznej i grzewczej. Szczególnie w tym drugim przypadku audyt jest niezbędnym pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o zastosowaniu alternatywnych źródeł energii, gdyż w domach jednorodzinnych to właśnie ogrzewanie budynku oraz wody generuje często największe koszty, z których spora część możliwa jest do uniknięcia. Niezależnie od rodzaju instalacji grzewczej, wyeliminowanie strat ciepła – na przykład poprzez docieplenie ścian i dachów czy wymianę okien – minimalizuje koszty ogrzewania, zwiększając jednocześnie zasadność zastosowania alternatywnych metod ogrzewania, takich jak kolektory słoneczne.

W ramach audytu energetycznego przeprowadzanego pod kątem instalacji fotowoltaiki dokonuje się również oceny wspomnianych już warunków jej wykorzystania – stopnia nasłonecznienia i zacienienia oraz powierzchni dostępnej dla montażu instalacji. Dzięki temu inwestor otrzymuje wstępną ocenę zasadności planowanej inwestycji. W ramach audytu przeprowadzana jest również symulacja efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, określająca przewidywane oszczędności oraz okres zwrotu. Należy również pamiętać, że przeprowadzenie audytu energetycznego pokazującego ekonomiczną zasadność inwestycji w alternatywne źródła energii jest często niezbędnym wymogiem przy ubieganiu się o dofinansowanie na tego typu cel. Audyty energetyczne wymagane są również przy ubieganiu się o dotacje na cele termomodernizacyjne.

Niezależnie jednak od tego, czy inwestor poniesie samodzielnie poniesie koszt inwestycji w odnawialne źródła energii czy też będzie ona współfinansowana ze środków publicznych, przeprowadzenie audytu pozwala znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania związane z jej opłacalnością i roczną stopą zwrotu. Są to oczywiście dane szacunkowe, gdyż należy pamiętać, że rzeczywista sprawność instalacji fotowoltaicznej może znacząco odbiegać od prognozowanej, szczególnie w przypadku jej nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji. Niemniej jednak już samo przeprowadzenie audytu pozwala w dużej mierze zidentyfikować i wyeliminować straty energii, co samo w sobie przełoży się na wymierne oszczędności.

One Response to "W jakim stopniu audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej może pomóc w zaoszczędzeniu energii"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *