• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

Sprzedaż energii uzyskanej z ogniw fotowoltaicznych: gdzie i jak to się odbywa

Opublikowany w Ciekawostki, Energia słoneczna przez Dariusz Bucholski. | Zostaw komentarz

Sprzedaż energii z ogniw fotowoltaicznych

Energia elektryczna, to dobro, bez którego trudno nam sobie wyobrazić funkcjonowanie nie tylko współczesnej gospodarki, ale i gospodarstw domowych. Z pewnością uciążliwość braku prądu poznały osoby, których miejsce zamieszkania znalazło się np. w obszarze działania huraganu czy gwałtownych opadów śniegu. Chociaż wszelkie skutki awarii służby energetyczne starają się usunąć możliwie jak najszybciej, to jednak czasami zajmuje to nawet kilka dni. Ponadto, na niektórych obszarach naszego kraju, czasowe wyłączenia prądu spowodowane są niedostatkami energii dostarczanej przez istniejące duże elektrownie i elektrociepłownie (jest ich około 50, z czego większość usytuowana w południowej części Polski).

Jak wiadomo z poprzedniego ustroju, gospodarka scentralizowana nie jest zbyt wydajna, a polskie elektrownie wciąż jeszcze działają na starych zasadach. Dlatego wejście w ubiegłym roku w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) zaczęło dawać nadzieję na decentralizację energetyki poprzez tworzenie niewielkich rozproszonych instalacji przydomowych, produkujących energię elektryczną z wykorzystaniem energii słonecznej lub wiatrowej. 

Możliwość sprzedaży energii z ogniw fotowoltaicznych usytuowanych na nieużytkach rolnych lub dachach prywatnych domów stała się dodatkowym bodźcem również dla osób fizycznych. do inwestowania w energetykę słoneczną.

Jednak już od początku 2016r. weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE i zmienione zostały nieco zasady dofinansowania instalacji PV oraz stawki wyceniające sprzedaż energii z ogniw fotowoltaicznych do sieci ogólnej. Przy czym trzeba tu przypomnieć, że, aby można było odsprzedawać nadwyżki prądu pochodzące z przydomowej instalacji, muszą być spełnione następujące warunki:

• Moc energii odsprzedawanej do sieci nie może przekraczać mocy przyłączeniowej określonej w umowie z zakładem energetycznym.
• Instalacja musi posiadać zabezpieczenie odcinające dopływ prądu do sieci ogólnej, jeśli nastąpi w niej zanik napięcia spowodowany np. awarią (aby prąd nie poraził ekipy usuwającej awarię).
• „odsprzedawany” prąd musi być zamieniony ze stałego na zmienny i posiadać napięcie takie jakim charakteryzuje się prąd w sieci (230/400V); realizowane jest to za pomocą inwertera (falownika), który zresztą jest niezbędny w instalacji PV, bo wszelkie urządzenia domowe też korzystają z prądu zmiennego.
• Instalacja musi być wyposażona w sterownik, który „zarządza” wykorzystywaniem energii wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych, przesyłając ją do:
– urządzeń domowych zgodnie z potrzebami,
– do sieci ogólnej, jeśli powstaną nadwyżki,
– pobierając dodatkowo energię z sieci ogólnej, jeśli są niedobory w stosunku do potrzeb,

Pomimo, że w ramach dofinansowań związanych z programem Prosument zachowana została do końca bieżącego roku kwota dotacji w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych (w kolejnych latach będzie już tylko 30%), to niestety zmniejszona została kwota kosztów kwalifikowanych przypadających na 1 kW. Zależy ona od mocy instalacji i wynosi: 7 tys.zł/1 kW dla instalacji małych, o mocy do 5 kWp oraz 6 tys. zł/1 kW gdy moc instalacji przekracza 5 kWp.

Najistotniejszą zmianą w znowelizowanej Ustawie o OZE jest jednak zapis, że małe instalacje fotowoltaiczne, o mocy do 10 kWp, które skorzystały z dofinansowania w ramach programu Prosument, od 1 stycznia 2016r. nie będą mogły jednocześnie korzystać z taryf gwarantowanych FIT przy odsprzedaży nadwyżek wytworzonej energii do sieci ogólnej.

Zatem drobni inwestorzy w instalacje PV powinni na już etapie projektowania określić, czy bardziej będzie im się opłacało skorzystać z dotacji NFOŚiGW „tracąc” taryfy gwarantowane, czy też szukać pieniędzy na inwestycję z innych źródeł, a w przyszłości korzystać z taryf gwarantowanych FIT podczas odsprzedaży nadwyżek energii.

Oto stawki gwarantowane, które mają dopiero wejść w życie:
• 0,75 zł /kWh dla instalacji o mocy do 3 kWp,
• 0,65 zł /kWh dla instalacji o mocy od 3 do 10 kWp.

Teoretycznie stawki te powinny obowiązywać przez 15 lat od oddania do użytku nowej instalacji PV, podczas odsprzedaży wyprodukowanej przez nią energii elektrycznej do sieci ogólnej.

UWAGA: Sprzedaż energii z ogniw fotowoltaicznych według taryf gwarantowanych FIT NIE DOTYCZY instalacji, których moc jest wyższa niż 10 kWp.
Osoby fizyczne chcące odsprzedawać nadwyżki energii nie muszą rejestrować działalności gospodarczej (chociaż muszą zapłacić podatek dochodowy). Wystarczy że zgłoszą chęć odsprzedaży nadwyżek energii do zakładu energetycznego, z którym mają umowę na pobór energii (mówi o tym Ustawa Prawo Energetyczne z 2013r.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *