• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

Poznaj zaplanowane instalacje dużych farm fotowoltaicznych w Polsce

Opublikowany w Budowa elektrowni fotowoltaicznej, Ciekawostki, Energia słoneczna i otagowany jako , , , ,

Duże farmy fotowoltaiczne

Aby wdrożyć w życie projekt farmy fotowoltaicznej potrzebne są znacznie wyższe nakłady finansowe niż na niewielką, przydomową instalację PV. Wynika to ze znacznie większej skali przedsięwzięcia zarówno pod względem liczby potrzebnych modułów fotowoltaicznych i innych niezbędnych komponentów, jak i wielkości terenu, na którym taka farma będzie zlokalizowana.

Zważywszy jednak, że Polska podjęła wobec Unii Europejskiej zobowiązanie, że do 2020r. aż 15% energii będzie wytwarzane w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE), to nie dziwią działania w kierunku przygotowywania kolejnych projektów farmy fotowoltaicznej przewidzianych do realizacji na terenie naszego kraju.

Godny pochwały wydaje się fakt, że jako miejsce planowanej lokalizacji często wykorzystywane są albo tereny wymagające rekultywacji, na przykład po zlikwidowanych zakładach górniczych lub przemysłowych, albo miejsca, gdzie znaczna część zagospodarowanego terenu jest nie wykorzystana.

Przyjrzyjmy się zaplanowanym inwestycjom tego typu:

Halemba PV Ruda śląska

Na miejscu zlikwidowanej Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej, terenie przeznaczonym do rekultywacji, ma powstać jedna z największych w Europie farma fotowoltaiczna Halemba PV. Jej moc docelowa wyniesie 100 MW, a realizowana będzie przez spółkę Novavis, notowaną na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie NewConnect (prowadzony poza rynkiem regulowanym). Inwestycja będzie realizowana na zasadzie spółki joint venture ze wskazanym przez NCPE (North China Power Engineering) chińskim inwestorem branżowym. W oparciu o umowę podpisaną pomiędzy Novavis a NCPE, ma być on generalnym wykonawcą nie tylko tej, ale i innych inwestycji związanych z fotowoltaiką, a planowanych przez spółkę Novavis. Dodatkową zaletą wybranej pod inwestycję lokalizacji jest możliwość podłączenia się farmy do sieci energetycznej będącej pozostałością po Elektrowni Halemba.

Port Lotniczy Bydgoszcz

Kolejnym przykładem kreatywnego wykorzystania posiadanego terenu pod farmę fotowoltaiczną pv, jest inwestycja planowana przez Port Lotniczy w Bydgoszczy. Wiadomo, że zwykle tereny lotniska są rozległe i ze względów bezpieczeństwa nie mogą zostać wykorzystane pod wysoką zabudowę, jednak niska farma pv nie zagraża bezpieczeństwu samolotów. W związku z tym, 50 ha niezagospodarowanych terenów lotniska w Bydgoszczy postanowiono przeznaczyć pod budowę farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 25 MW. Będzie ona w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na prąd około 7 tysięcy gospodarstw domowych. Przewidziana jest w Planie Generalnym lotniska na lata 2014-2034.

Wygoda i Czenikowo

Na granicy dwóch miejscowości Wygoda i Czernikowo (toruńskie, Województwo Zachodnio-Pomorskie) w trakcie realizacji jest elektrownia słoneczna o mocy około 4 MW. Powstaje na powierzchni około 7,7 ha i realizowana jest przez firmę Global Energy Services. Koszt inwestycji opiewa na 20,48 ml zł

Farma Solarna Legnica

Ciekawy jest też projekt farmy solarnej realizowany w Legnicy przez należącą do KGHM spółkę Energetyka. Bedzie to niezbyt duża instalacja fotowoltaiczna, bo o mocy 100 kW i ma ona bardziej charakter badawczy niż użytkowy (chociaż w ciągu roku wytworzy energię o mocy około 96 MWh). Do jej budowy zostaną wykorzystane moduły fotowoltaiczne wykonane w trzech różnych technologiach, tzn. monokrystaliczne, polikrystaliczne i cienkowarstwowe moduły CIGS. Pozwoli to sprawdzić, które z zastosowanych ogniw pv są najbardziej wydajne w warunkach naturalnych, po to aby w przyszłości móc stosować optymalne rozwiązania przy projektach farmy fotowoltaicznej.

One Response to "Poznaj zaplanowane instalacje dużych farm fotowoltaicznych w Polsce"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *