• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

Jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer i linki z naszej strony nie działają, naciśnij prawym przyciskiem na link, a następnie kliknij przycisk Otwórz, lub użyj innej przeglądarki.

Aktualizacje

Zachowaj oprogramowanie zaktualizowane.

Zalety aktualizacji

  • Ulepszenia i nowe funkcje
  • Korekta zgłaszanych błędów
  • Zaktualizowana wersja filtrów do odczytu i zapisu w formatach niezastrzeżonych

Aktualizacje są dostępne dla:

BlueSol (BlueSol Projekt i BlueSol Ekspresowy).

Nową wersję 3.0.007 pobierzesz tutaj.