• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

Komu zlecić wykonanie pomiarów elektrowni fotowoltaicznej i nie przepłacić

Opublikowany w Ciekawostki, Energia słoneczna i otagowany jako , | Zostaw komentarz

Pomiary elektryczne PV

Zwykle tak bywa, że większość inwestycji – począwszy od banalnego remontu mieszkania, aż po budowę autostrad – generuje zazwyczaj wyższe koszty niż te określone w kosztorysie wstępnym. Z kolei przychody z danej inwestycji często są niższe niż zakładano w biznes planie. Dotyczy to również instalacji PV.

Przy projektowaniu każdej inwestycji fotowoltaicznej przeprowadza się szereg kalkulacji mających określić podstawowe parametry jej pracy. Obliczenia te pozwalają na określenie teoretycznej wydajności instalacji, a co za tym idzie, oszacowanie stopnia jej opłacalności ekonomicznej oraz prognozowany okres zwrotu zainwestowanych środków. Głównym czynnikiem decydującym o wydajności instalacji fotowoltaicznej jest oczywiście poziom nasłonecznienia. Jest to parametr podlegający – szczególnie w warunkach większości państw europejskich – znacznym wahaniom sezonowym, związanym z długością dnia czy warunkami pogodowymi.

Ścisłe określenie rzeczywistego poziomu wydajności instalacji jest zatem niemożliwe. Z tego właśnie powodu moc nominalna paneli fotowoltaicznych – czyli ich teoretyczna zdolność wytwarzania energii — podawana jest jako tzw. Watt peak (Wp). Jest to moc wytwarzana przez panel w tzw. Standard Testing Conditions (STS), czyli standaryzowanych warunkach pracy, przyjmowanych jako działanie panelu w temperaturze 25 stopni Celsjusza przy promieniowaniu słonecznym o natężeniu 1000W/m2. Warunki takie są w praktyce często niemożliwe do uzyskania, a co za tym idzie efektywność instalacji będzie odpowiednio mniejsza, co należy uwzględnić w kalkulacjach. Innym czynnikiem wpływającym na rzeczywistą wydajność instalacji jest jej wiek – wraz ze starzeniem się modułów, wytwarzana przez nie moc spada.

Ilość wytwarzanego przez elektrownię fotowoltaiczną prądu nie zależy jednak wyłącznie od poziomu nasłonecznienia czy całkowitej powierzchni paneli. Duże różnice wydajności mogą wystąpić również na etapie konwersji wytwarzanego przez panele prądu stałego w prąd zmienny o parametrach właściwych dla publicznej sieci elektrycznej. Optymalny przebieg tego procesu zależy od prawidłowego działania instalacji elektrycznej, a w szczególności od prawidłowej pracy falowników i właściwego podłączenia modułów.

Z uwagi na wymienione wyżej kwestie, konieczne jest dokonywanie regularnych pomiarów elektrowni fotowoltaicznej mających zweryfikować, czy instalacja pracuje z zakładaną wydajnością oraz wydajnością odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych, a także czy poszczególne, składające się na nią urządzenia, pracują poprawnie. W przypadku dużych elektrowni awarie pojedynczych modułów czy łańcuchów modułów mogą być trudne do wykrycia, dlatego też nie wystarczy monitoring całej instalacji, konieczne jest również dokonywanie pomiarów szczegółowych, dokonywanych w ramach okresowych kontroli.

Pomiary elektrowni fotowoltaicznej dokonywane w ramach standardowych usług obejmują przede wszystkim pomiar aktualnego poziomu nasłonecznienia i sprawdzenie, czy parametry pracy pozostają w odpowiednim stosunku do stwierdzonego poziomu promieniowania. Sprawdzana jest również ciągłość przewodów, ich uziemienie oraz prawidłowe działanie urządzeń zabezpieczających przed porażeniem.

Dokonanie pomiaru elektrowni fotowoltaicznej należy zlecić profesjonalnej firmie dysponującej pełnym zestawem urządzeń pomiarowych oraz odpowiednim oprogramowaniem. Tylko wtedy będziemy mieli gwarancję, że instalacja pracuje na optymalnym poziomie i nie stwarza zagrożenia dla pracujących na jej terenie osób.

Usługi tego typu wykonywane są zazwyczaj przez firmy zajmujące się budową i obsługą elektrowni fotowoltaicznych. Dokonywanie okresowych pomiarów kontrolnych często wliczone jest w początkowy koszt budowy instalacji. W takim wypadku musimy jednak liczyć się z faktem, że początkowe nakłady będą wyższe. Jeżeli natomiast nasza instalacja nie jest objęta taką usługą, to najlepszą strategią będzie porównanie cen proponowanych przez kilka różnych firm. W ten sposób będziemy mogli wyrobić sobie pogląd na to, z jakimi kosztami powinniśmy się liczyć, kiedy zechcemy zlecić specjalistom pomiary elektrowni fotowoltaicznej danej wielkości.

Na pewno należy zwrócić uwagę zarówno na to, czy ceny oferowane przez daną firmę pozostają w odpowiedniej relacji do cen oferowanych przez konkurencję. Wątpliwości powinny budzić zarówno ceny dużo niższe, jak i dużo wyższe od oferowanych przez inne firmy. Nie warto przepłacać, ale nie warto również oszczędzać gdyż – jak już wielokrotnie wspomniano – tylko prawidłowe i regularne przeprowadzanie procedur kontrolnych gwarantuje, że elektrownia będzie pracować z zakładanymi parametrami wyjściowymi, a – co za tym idzie – stopa zwrotu z takiej inwestycji będzie taka, jak zakładano na etapie projektowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *