• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

Dotacje PV: przegląd aktualnych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej

Opublikowany w Ciekawostki i otagowany jako , ,

Dotacje PV  z Unii Europejskiej

Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej miało i ma zarówno zwolenników jak i przeciwników z uwagi na z jednej strony bardziej, a z drugiej strony mniej pozytywne aspekty tej decyzji.

Dostęp do funduszy Unii Europejskiej dla osób fizycznych, jak i firm jest jednak zdecydowanie bardzo pozytywnym elementem naszego członkowstwa w strukturach wspólnotowych.

Bez wątpięnia, dzięki wykorzystywaniu dotacji pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej, Polska rozwija się gospodarczao, staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów i bardziej nowoczesna, co wpływa pozytywnie na jakość życia Polaków.

Wśród wielu obszarów, dotacje z Unii Europejskiej są również dostępne w dziedzinie fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii.

Korzystanie ze środków finansowych Funduszy Unijnych rozpatruje się w okresach siedmioletnich. Aktualna perspektywa finansowa przewidziana jest wprawdzie na lata 2014-2020, jednak negocjacje dotyczące podziału środków trwały dość długo i wnioski na poszczególne projekty można składać dopiero od tego roku.

Dotacje PV oraz dla innych odnawialnych źródeł energii (OZE) mogą pochodzić z różnych programów:

1. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oś priorytetowa dotyczy Promocji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej. Cele tematyczne związane z OZE, do których należy zaliczyć również fotowoltaikę (PV) dedykowane są dla jednostek samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej.

Dotacjami PV oraz pozostałymi w ramach POIiŚ zarządza Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Formularze wniosków można znaleźć w zakładce 4 strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/2014_2020/.

Przewidywane środki unijne w całym programie wynoszą 1.528,4 mln euro.

2. W ramach szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych na dofinansowania odnawialnych źródeł energii przewidziano kwotę ponad 4 mln euro. Nabór wniosków rozpoczął się w tym roku. O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy związani z branżą OZE oraz jednostki samorządu terytorialnego.

3. W ramach Programu Rozwoju Ośrodków Wiejskich (PROW) przewidziano również środki na oszczędzanie energii, inwestycje związane z energią odnawialną oraz rozwój małej infrastruktury. Środki unijne przeznaczone na ten cel, to ponad 8 mld euro.

Każdy z beneficjentów ubiegających się o dotacje PV (lub inne) z Funduszy Unijnych powinien pamiętać o tym, że część projektu MUSI być sfinansowana ze środków własnych.

One Response to "Dotacje PV: przegląd aktualnych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *