• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

Certyfikowany instalator PV: jak i czy warto zdobyć ten zawód

Opublikowany w Budowa elektrowni fotowoltaicznej, Ciekawostki, Szkolenia i otagowany jako , , , | Zostaw komentarz

Certyfikowany instalator PV

Niewątpliwie jest wiele profesji znanych od wieków, które wciąż nie tracą na aktualności, np. lekarze, prawnicy. Jednak wdrażanie nowych technologii wymaga nowej specjalistycznej wiedzy. Wciąż na topie są zatem umiejętności związane z komputeryzacją. Od niedawna wzrosło również zainteresowanie zawodem certyfikowany instalator PV.

Szkolenie z fotowoltaiki

Już od jesieni ubiegłego roku sporo osób, posiadających niezbędne kwalifikacje wykazało się refleksem i wystartowało do organizowanych przez Oddziały Urzędu Dozoru Technicznego(UDT) szkoleń podstawowych dla instalatorów odnawialnych źródeł energii. Szkolenia dotyczące fotowoltaiki odbyły się m.in. w Łodzi, Krakowie i Lublinie.

Po ukończeniu takiego szkolenia można było przystąpić do egzaminu na certyfikowanego instalatora PV. Rejestr certyfikowanych instalatorów wraz z informacją o terminie ważności wydanego uprawnienia można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego. Znajduje się tam już sporo osób, które dość szybko zdały sobie sprawę z tego, że zapotrzebowanie na fachowców z tej dziedziny gospodarki znacznie wzrośnie. Powodem jest Program Prosument i powstałe w związku z nim możliwości uzyskania dofinansowania na instalacje słoneczne.

Ustawa a zawód certyfikowanego instalatora PV

Zdobycie wymienionych wyżej uprawnień wymaga spełnienia szeregu warunków określonych w znowelizowanej w 2012r. (pozycja 1059 Dziennika Ustaw z 2012r.) Ustawie o Prawie Energetycznym. Włączono do niej postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE dotyczące promowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Aby móc przystąpić do egzaminu na certyfikowanego instalatora fotowoltaiki, trzeba ukończyć szkolenie podstawowe przeprowadzone przez jednostkę szkoleniową akredytowaną przez UDT. Jednak w szkoleniach takich mogą uczestniczyć osoby, które mają już pewną udokumentowaną wiedzę w tej dziedzinie oraz spełniają określone wymogi prawne.

Wymogi prawne to:

• Zdolność do czynności prawnych i do pełnego korzystania z praw publicznych
• Niekaralność za przestępstwa umyślne przeciw obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów

O posiadanej wiedzy może zaświadczyć JEDEN spośród następujących dokumentów:

• Dyplom potwierdzający kwalifikacje do instalacji m.in. urządzeń elektroenergetycznych, elektrycznych
• Potwierdzone trzyletnie doświadczenie zawodowe w branży instalacji urządzeń tego typu
• Ukończenie teoretycznego i praktycznego szkolenia u producenta paneli pv, dotyczącego pełni zagadnień z nimi związanych
• Ukończenie co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych dotyczących odnawialnych źródeł energii, prowadzonych przez akredytowaną w tym temacie uczelnię

Jeżeli jesteś instalatorem PV i szukasz dodatkowych profesjonalnych rozwiązań wspomagajacych projektowanie PV to zapraszamy na nasze szkolenie fotowoltaiczne z oprogramowania Bluesol. Przeczytaj więcej tutaj.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *