• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

Audyt energetyczny PV a pomiary instalacji PV: gdzie są większe oszczędności

Opublikowany w Ciekawostki, Energia słoneczna i otagowany jako , , | Zostaw komentarz

Pomiary instalacji PV

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wytwarzanie prądu z „darmowego” źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne to – z ekonomicznego punktu widzenia – kwestia dziecinnie prosta. Prawdą jest, że koszt wytwarzania energii przy użyciu instalacji fotowoltaicznych jest bardzo niski, z uwagi na brak konieczności stosowania paliw kopalnych, jak ma to miejsce w przypadku energetyki tradycyjnej. Jednak tak jak w przypadku każdej innej inwestycji, również budowa instalacji fotowoltaicznej musi spełniać kryterium opłacalności aby warto byłoby ją w ogóle rozpoczynać.

Zasada ta dotyczy zarówno dużych elektrowni słonecznych, jak i niewielkich przydomowych instalacji PV. Zarówno takich, które produkują prąd wyłącznie na własne potrzeby jak i tych, które zostały zaprojektowane pod kątem odsprzedaży nadwyżek energii do wspólnej sieci. Kryterium opłacalności może co najwyżej nie dotyczyć inwestora będącego właścicielem domu stojącego gdzieś na uboczu, gdzie w ogóle nie podciągnięto jeszcze sieci energetycznej. Dla niego bowiem sam dostęp do źródła energii elektrycznej z fotowoltaiki jest już sprawą opłacalną, choć może dość drogą. Jednak tego typu sytuacje są raczej sporadyczne, jeśli w ogóle jeszcze się w naszym kraju zdarzają.

Stopa zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę może wahać się znacznie w zależności od szeregu uwarunkowań. Na część z nich inwestor nie ma wpływu. Głównym czynnikiem determinującym wydajność instalacji PV jest bowiem średni stopień nasłonecznienia, uzależniony od specyfiki planowanej lokalizacji farmy oraz jej położenia geograficznego. Ważnym czynnikiem jest również zastosowana technologia – wyższej jakości panele będą odznaczać się wyższą efektywnością (ale zwykle są też znacznie droższe).

Dlatego też dopiero po dokładnym ustaleniu parametrów pracy instalacji możliwe jest określenie prawdopodobnej wysokości stopy zwrotu. W tym celu przeprowadza się tzw. audyt energetyczny, polegający na kompleksowym zbadaniu warunków pracy instalacji. Audyty energetyczne przeprowadza się zarówno w celu zbadania opłacalności planowanej instalacji, jak i w celu skontrolowania pracy instalacji już istniejącej.

W ramach audytu energetycznego badane są nie tylko czynniki mające bezpośredni wpływ na wydajność instalacji, takie jak stopień nasłonecznienia i zacienienia, ale określa się również – szczególnie w przypadku instalacji montowanych na potrzeby domów jednorodzinnych – wielkość ogólnego zużycia energii elektrycznej oraz jej główne odbiorniki. Ponieważ celem zastosowania instalacji fotowoltaicznej jest częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, najlepszy efekt (czyli największe oszczędności i najszybszy zwrot inwestycji) uzyskamy przy jak najmniejszym wyjściowym zużyciu, z uwagi na to że prąd uzyskany z instalacji będzie w stanie pokryć większą część całkowitego zapotrzebowania. Już samo przeprowadzenie audytu energetycznego i wprowadzenie na jego podstawie optymalizacji zużycia energii w obiekcie może zaowocować znacznymi oszczędnościami.

Audyty energetyczne przeprowadza się jednak tylko okresowo lub tylko raz – przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Obok oceny efektywności ekonomicznej instalacji oraz kompleksowego pomiaru parametrów jej pracy konieczne jest również dokonywanie regularnych pomiarów instalacji PV. Pomiary instalacji PV pozwalają na bieżąco monitorować prawidłowość pracy układu oraz zweryfikować czy poziom wytwarzanej energii elektrycznej jest zgodny z poziomem przyjętym za podstawę przy obliczaniu spodziewanej stopy zwrotu. Pomiary tego typu są o tyle uzasadnione, że czasami występują mniejsze lub większe usterki instalacji (np. hot-spoty), które nie są od razu widoczne, bo instalacja cały czas działa, a jednak jej wydajność maleje.

Pomiary instalacji PV pełnią więc funkcję weryfikacyjną oraz pozwalają na bieżąco eliminować usterki i inne nieprawidłowości. Stanowią tym samym niezbędny element chroniący inwestora przed stratami spowodowanymi pracą instalacji poniżej docelowej wydajności oraz informujący o usterkach. Tylko dzięki dostępowi do wiarygodnej informacji na temat efektywności instalacji fotowoltaicznej możliwe jest poczynienie w praktyce oszczędności, które przyświecały naszej decyzji o zainwestowaniu w fotowoltaikę. Oczywiście tylko wówczas, jeśli z otrzymanej informacji zrobimy użytek i z pomocą serwisu usuniemy powstałe usterki obniżające jakość pracy modułów PV. Pomiary takie można wykonywać okresowo, zlecając je odpowiednim fachowcom, albo też zastąpić zainstalowanym na stałe, całodobowym monitoringiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *